top of page
Автомобильные грузоперевозки

Автомобильные грузоперевозки

Железнодорожные грузоперевозки

Железнодорожные грузоперевозки

Рефрижераторные перевозки

Рефрижераторные перевозки

Оформление сопроводительных документ

Оформление сопроводительных документ

Складирование

Складирование

თანამშრომლობა PRO GLOBAL Spedition-თან

   PRO GLOBAL Spedition  იწვევს სატრანსპორტო კომპანიებს ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობისთვის საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის სფეროში. 

   PRO GLOBAL Spedition_cc781905-5cde-3194-bb3b5-კონტრაქტორებს სთავაზობს თანამშრომლობას მსხვილ საექსპედიტორო კომპანიასთან, პროფესიონალთა გუნდთან ურთიერთობას, მომსახურების გარანტირებულ გადახდას.

   PRO GLOBAL Speditionგარანტიები:

 

  • რეგულარული ჩამოტვირთვის შეთავაზებები (იმპორტი და ექსპორტი)

  • ტრანსპორტირების მუდმივი მხარდაჭერა ინდივიდუალური კურატორის მიერ PRO GLOBAL Spedition

  • თანმხლები დოკუმენტაციის კვალიფიციური შესრულება

  • გადახდის ვალდებულებების დროულად შესრულება

  • დახმარება მარშრუტზე შესაძლო პრობლემების გადაჭრაში

 

 

შეგიძლიათ დაიწყოთ თანამშრომლობა PRO GLOBAL Speditioncc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ ან შევსებით form_cc781905-5cde-3194-bb3b5c-13d"შეთავაზეთ ტრანსპორტი".

bottom of page